Vi hjelper deg å øke din organisasjons inntekter

Fra krona ligger i lomma - til den er ferdig rapportert

I Knif kjenner vi organisasjonsmarkedet i Norge, mange av oss har vært ansatt i frivillige organisasjoner, og vi samarbeider daglig med kunder og samarbeidspartnere i frivillig sektor.

Når vi hjelper frivillige organisasjoner med å øke gaveinntektene, fokuserer vi på hele verdikjeden - fra krona ligger i givers lomme, til den er gitt, registrert i databasen, regnskapsført og innrapportert til skattemyndighetene.

 

Vi kan møte de fleste organisasjoners behov, for hele verdikjeden. 

 

Verdikjeden starter med innsamling

Vi tilbyr også rådgivning til DM, fastiver, lojalitetsarbeid, online fundraising, og mye mer. Gjennom vår eget crowdfundingkonsept bidra.no er vi blant de ledende folkefinansieringstjenester i Norge.

Neste ledd i verdikjeden er database

Databasen inneholder organisasjonens gull: Giverne. Derfor er god utnyttelse av databasen og mulighetene den gir viktig for å nå organisasjonens inntektspotensial. Knif Regnskap integrerer sine løsninger mot noen av markedets databaseverktøy. Analyse av databasen, og hvordan dine givere agerer er et viktig startpunkt i vår prosess for å øke gaveinntektene.

Regnskap og rapportering

Knif Regnskap er spesialister regnskap og økonomistyring i organisasjonsmarkedet. 

 

Gjennom vår regnskapsvirksomhet får du et konkurransedyktig papirløst regnskapsbyrå hvor kundens behov står som bærebjelken for driften. Knif Regnskap har utviklet en rekke gode funksjoner for digitalisering og automatisering av regnskapsføringen og økonomistyringen tilpasset frivillige organisasjoner.

  • Facebook Social Icon