Informasjon om databasen XRM

 

Knif og Xledger har gjennom de siste årene hatt et samarbeid der intensjonen var å presentere et moderne XRM system (medlems-og giversystem) til non-profit markedet. Xledger har tross noen forsinkelser, gjennom denne perioden arbeidet med funksjonalitet og design, og mye er på plass. 

 

Likevel må Knif konstatere vinteren 2018 at noen av de viktige kravene, som deler av markedet forventer, fortsatt ikke er levert. På den bakgrunn har Knif besluttet at samarbeidet med Xledger avsluttes nå. Begge parter er åpne for at dette kan tas opp igjen på et senere tidspunkt.

Oslo, 8. mars 2018

Marius Hammer

  • Facebook Social Icon