I en tidligere undersøkelse ga flere organisasjoner seg selv karakteren 1,3 på en skala fra en til fem, i forhold til hvor gode de er på å planlegge digitale innsamlingsaktiviteter.

Trykk her for å melde deg på Digital advantage benchmark-analysen.


- Vi har sannsynligvis bare sett begynnelsen av den digitale revolusjonen og i fremtiden er det grunn til å tro at papirbasert innsamling forsvinner, forteller leder av Knif Fundraising Marius Hammer. 

– Vi ønsker å hjelpe medlemmene til å få vite mer om sitt potensiale på digital innsamling og tilbyr nå en dybdeundersøkelse i samarbeid med Agency Scandiavia og Charlotte Dyhr, tidligere innsamlingsleder i Danmission. 

Gjennom analysen (digital advantage benchmark) får du et verktøy som gjør at din organisasjon kan lykkes bedre i ulike kanaler. Dataene behandles konfidensielt.

Spørsmål som belyses er blant annet:

  • Hvor mange givere er det mulig å få på vårt nettsted? 

  • Hva oppnår vi med våre nyhetsbrev? 

  • Kan vi bli bedre på Facebook og andre sosiale medier? 

  • Hvilke kanaler er viktigst i vår bransje? 

  • Kan Adwords brukes bedre? 

  • Hva slags resultater oppnår de andre organisasjonene? 

 

- Dette vil bli den første norske analysen (benchmark) av frivillige organisasjoners innsats og prestasjoner i digital fundraising, forteller Marius Hammer. 

– Vi ønsker være med på å gi organisasjonene et bedre grunnlag for å ta beslutninger og være i stand til å bruke ressursene optimalt.

Hva er kostnadene?

I tillegg til resultatet for sin organisasjon vil analysen inneholde et gjennomsnitt av alle deltakende organisasjoner. Dessuten kan du velge ut tre organisasjoner som deltar i samme undersøkelse og få vite hvordan organisasjonen står i forhold til disse. Analysen vil bli presenterert for deltakerne på et større arrangement før sommeren 2018. 

Pris kr 24.650,- + mva.

Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med Marius Hammer, e-post: marius@knif.no eller Charlotte Dyhr, e-post: cdy@charlottedyhr.dk

 

Meld deg på

Trykk her for å melde deg på Digital advantage benchmark-analysen.
 

Kontakt Knif Fundraising

Marius Hammer
934 11 042

Kontakt Agency Scandinavia

Charlotte Dyhr
+45 3125 4070

  • Facebook Social Icon